Presentation

Mitt namn är Susanne Fyr. Jag och min man Claes-Ove bor i samhället Blidsberg i Ulricehamn kommun. Jag är på inget sätt ny med att ha hund även om den tibetanska terriern först kom till oss 2012. Innan dess hade jag/vi haft både papillion, labrador, groenendael, schäfer och labrador igen. 

Under tiden som vi hade vår sista labrador utvecklade jag tyvärr astma och tålde henne inte längre. Efter att hon gått bort var vi utan hund i 7 år. Saknaden efter en bepälsad följeslagare var stor. Till slut bestämde vi oss för att testa en ras med en helt annan pälsstruktur. Att hunden behövde bada ofta var i detta fall ett plus för mig. Valet föll på tibetansk terrier och till min stora lycka tål jag denna ras.

Förutom att vara familje- och utställningshundar tävlar jag rallylydnad med Lukas, Theus och Jackie. Hanarna tävlar nu i högsta klassen, Mästarklass båda två och är Svenska Champions i Rallylydnad. Lukas har kvalat till SM både 2019 och 2020. Tyvärr blev SM 2020 inställt p.g.a. Cvid-19. Jackie är färdig i Nybörjarklassen ochh innehar nu titeln RLD N.

Jag trycker lite extra på detta med att träna med tibetansk terrier. Tibben är en utmärkt allround hund som kan användas inom både rally, lydnad, agillity och spår mm. Som liten vall- och vakthund från tibet är rasen vaken och allert. Tibetanska terriern är också speciell på det viset att många märker att man får träna lite på hundens villkor. Jag har personligen inte märkt så mycket av detta. Hundarna ÄLSKAR rally. När träningsgrejerna kommer fram tjuts det och hoppas i iver om att få vara den matte ska träna först.  Rasen är godmodig och kan även ta ett par slappardagar på soffan. En fast, rättvis, kärleksfull och konsekvent hantering är den bästa ur min erfarenhet. Tibben lär sig nämligen lika fort det du inte vill att den ska göra om gränserna saknas. De har en enorm livsglädje och humor. För mig är de den mest personliga ras jag haft och de älskar en villkorslöst.

Vi vill: avla på friska, rastypiska individer, bedriva vår uppfödning i vårt hem, finnas där för våra valpköpare, informera intresserade om rasen.

 Är du nyfiken på den tibetanska terriern så ring eller skriv gärna till mig så svarar jag så gott jag kan. 

My name is Susanne Fyr. Me and my husband Claes-Ove live in the small village of Blidsberg in Ulricehamns municipality. I am in no way new to having dogs although the Tibetan terrier first arrived in our household in 2012. Before then I/we had both Papillon, Labrador, Groenendael, German shepherd and a Labrador again. 
 
During the time we had our last Labrador I unfortunately developed asthma and reacted to her. After she passed away we were without a dog for 7 years. The hole in my chest from the lack of a furry companion was huge. Eventually we decided to try a breed with a totally different fur-texture. That the dog needed frequent bathing was in my case just positive. We chose Tibetan terrier and to my great happiness my asthma isn't triggered by this breed.
 
Beyond being family- and show dogs I compete in rally obedience with Lukas, Theus and Jackie. The males are now both in the highest class, master class, and are Swedish Champions in rally obedience. Lukas has made it to the Swedish championship both 2019 and 2020. Unfortunately the Swedish Championship 2020 got cancelled because of Covid-19. Jackie is now done with Beginners class and has the title RLD N.
 
I want to give a heads up to train with Tibetan terrier. It is an excellent allround-dog that can be used in both Rally obedience, Obedience, Agility and Tracking and so on. As a small shepherd- and guard dog from Tibet the breed is awake and alert. The Tibetan terrier is also special in the way that many notice that you have to practise on the dogs conditions. I personally have not experienced much of this at all. The dogs LOVE Rally obedience. When the training gear comes out they howl with joy and jumps with excitement and hope to be the one that I train first. The breed is good-natured and can also relax a few days on the couch. A firm, fare, loving and consistent handling is the best according to my experience, because the Tibetan terrier is just as quick to learn the things you don't want it to do if the boundaries isn't there. They have an enormous joy of life and humour. This is the most personal breed I have had and they love you unconditionally.
 
We want to: Breed on healthy individuals that are typical of the breed, operate our kennel in our home, be there for our puppy buyers and inform interested about the breed.
 
If you are curious about the Tibetan terrier you are more than welcome to call or write to me and I will answer to the best of my ability.