Svenska

Hej

Mitt namn är Susanne Fhyr. Jag och min man Claes-Ove bor i Blidsberg, ett samhälle i Ulricehamns kommun.Jag är på inget sätt ny med att ha hund även om rasen tibetansk terrier kom in i vårt liv först 2012. Innan dess hade jag/vi haft både papillon, labrador, groenendael, schäfer och labrador igen. Under tiden vi hade vår sista labrador fick jag tyvärr astma. Jag kände av hennes päls och hundlukt så efter att hon gått bort var vi utan hund i 7 år. Saknaden efter en bepälsad följeslagare var stor. Till slut funderade vi på att prova en ras med en annan pälsstruktur, att den kunde badas ofta var ett plus för mig. Efter lite sökande fastnade jag för den tibetanska terriern. Den första hunden Lukas, köpte jag med öppna kort från Carina Hansson på Milingtons kennel. Tack vare henne har jag nu inte bara en hund därifrån utan även kille nummer två, Theus. Min astma klarade dessa hundar till min stora glädje. Jag har fått leta efter produkter till dem utan doft då jag inte tål parfymer heller. Ifrån början tänkte jag inte ställa ut Lukas. Du kan om du vill, sa Carina. För han är fin. Följde med på några inofficiella när han var liten och fastnade. Därför skaffade vi hane nummer två och sedan tiken Minna från Karamains kennel i Finland. Dess ägare är den i tibbevärlden mycket välkända och aktade Tuula Plathan. När nu intresset för utställning vaknat föll det sig naturligt att börja fundera på avel. Därför köpte vi in vår älskade Minna. 

         Sommaren 2015 skaffade vi tik nummer två, Milington's Lea Kickboxer Gana Todo "Sanja". Hennes pappa är 2015 bästa tibbehane i Sverige och kommer ifrån England. Sanja har visat sig utvecklas fantastiskt bra och är nu en av våra toppvinnande hundar.

2016 hade vi en kull valpar från vilken vi sparade hanen TibetanRocks Aramis one for all. Han och systern TibetanRocks According to MiLady är de hundar som ställs ut från denna kull. De har blivit så bra som vi hoppades och röner nu egna framgångar i showringen. Hela denna kull verkar ha fått ett väldigt gemytligt psyke.

         Förutom att vara familje- och utställningshundar tävlar jag rallylydnad med Lukas och Theus. De tävlar just nu i avancerad respektive nybörjarklass. Jag kör även tävlingslydnad med Lukas. Jag trycker lite extra på detta. Tibben är en utmärkt allround hund som kan användas inom både rally, lydnad, agillity och spår mm. Den är en liten vall- och vakthund från tibet och är vaken och allert. Tibetanska terriern är också speciell på det viset att många märker att man får träna lite på hundens villkor. Jag har personligen inte märkt så mycket av detta. Pojkarna ÄLSKAR rally. När träningsgrejerna kommer fram tjuts det och hoppas i iver om att få vara den matte ska träna först. Jag kör även lite med Minna här hemma. Just nu orkar jag desvärre bara hålla två hundar på tävlingsnivå. Så småningom kanske det blir hennes tur också. Rasen är godmodig och kan även ta ett par slappardagar på soffan. En fast, rättvis, kärleksfull och konsekvent hantering är den bästa ur min erfarenhet. Tibben lär sig nämligen lika fort det du inte vill att den ska göra om gränserna fattas. De har en enorm livsglädje och humor. Enligt mig är de den mest personliga rasen av de jag haft och de älskar en villkorslöst.

         Är du nyfiken på den tibetanska terriern så ring eller skriv gärna till mig så svarar jag så gott jag kan. Vi är medlemmar i Svenska Kennel Klubben och Tibetanska Terrier Sällskapet.

In English

Hello

My name is Susanne Fhyr. Me and my husband Claes-Ove lives in Blidsberg, Sweden, a little town in Ulricehamn's county. I am in no way new with dogs even though the breed Tibetan Terrier first came into our lives first 2012. I had before that been owning papillon, Labrador retriever, Groenendael, German Shepherd and another Labrador. During the time we had our last Labrador, I developed asthma. I unforturnately started to get reactions from her coat and the dog smell, after her passing away we lived a dogless life for 7 years. The loss of a dog companion was big and we finally decided to try out a breed with a different coat, a dog that was able to be bathed often was a big plus for me. After a little bit of research I got my eyes on the Tibetan Terrier. I bought my first dog Lukas with full honesty about my problems from Carina Hansson at Milington's kennel. Thanks to her I don't only own one dog from her kennel but male number two Theus is also from her. My asthma could to my great joy handle this kind of dogs. I have had to look for fragrance free products for them since I also get reactions from perfume. I was not planning to exhibit Lukas to start with but the breeder Carina told me that I absolutely can because he is a good looking boy. I came with her to a couple inofficial dog shows when he was a puppy and I got intrigued. That's the reason we got male number two and later the bitch Minna from the Finnish kennel Karamain's. The owner of Karamain's is the renowned Tuula Plathan. When my interest in exhibition was awakened it fell naturally that I also started thinking about breeding. That's the reason we purchased our beloved Minna. All of my dogs have A-hips and is in top condition.

         The summer of 2015 we purchased bitch number two, Milington's Lea Kickboxer Gana Todo "Sanja". Her dad became the nr.1 best Tibetan Terrier male in Sweden 2015 and comes from England. Sanja has proven to develop very well  and is now one of our top winning dogs.

In 2016 we had a litter of puppies from which we saved TibetanRock's Aramis one for all. He and his sister TibetanRocks According to MiLady, are the dogs who are competing in the Showrings from this litter. They have become as good as we hoped and now have their own successes in the show ring. This whole litter seems to have had a very good psyche.

         Except being family and showdogs I also compete in rally obedienve with Lukas and Theus. They are at the moment in advanced and beginner class. I also compete in obedience with Lukas. I am highlighting this a bit extra. The Tibetan Terrier is an excellent allround dog that can be used in both rally obedience, agility, tracking etc. It's a small herd and guard dog from Tibet and is awake and allert. The Tibetan Terrier is also special in that way that a lot of owners realise that you have to train on the dog's conditions. I have personally not encountered this that much, my boys completely LOVES rally obedience. When the training equipment is brought out they start howling and jumping in excitement of being the one to go first. I also train a bit of rally obedience with Minna at home but right now I only have the energy to compete with two. It might eventually become her turn to compete. The breed is good-tempered and can also be happy with a couple of days on the couch. A firm, fair, loving and consistent handling is the best from my experience. The Tibetan Terrier is a very fast learner and will quickly learn all the things you wish it not to if you don't have clear limits. They have a huge joy of living and humour. They are according to me the most personal breed I have had and they love you unconditionally.

         If you are interested in the Tibetan Terrier please call or write to me and I will answer the best I can. We are members of the Swedish Kennel Club and the Tibetan Terrier Association of Sweden.